Skip to content

Et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder midlertidigt at tage ophold på bopælen hos børn der i en kortere periode har behov for en ekstra person i hjemmet for at undgå en anbringelse.

Hvordan implementerer Sivitas en alternativ anbringelse i eget hjem?

Sivitas arbejder som udgangspunkt på at oprette en tillidsfuld relation til familien. Herefter vil konsulenten veksle imellem at være omsorgsperson for børnene, hvis der er behov for det, og at sikre at det praktiske i hverdagen fungerer – og samtidig støtte op om forældrene og deres kompetenceudvikling i den pågældende periode.

Undervejs i indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til barnets eller børnenes situation og udarbejder en statusrapport efter behov eller ved sagens afslutning.

For at styrke kommunikationen til barnet eller børnene, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en alternativ anbringelse, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih

Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen

Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Du kan også kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om vores arbejde og muligheder for samarbejde generelt.