Skip to content

Mød vores medarbejdere

Shadman

Shadman

Indehaver

Uddannelse
Socialrådgiver, Kandidat i Socialt Arbejde

Kompetencer
"Integration", diagnosetendenser i socialt arbejde og at undgå dette, 10 års erfaring med socialt arbejde primært med børn og unge

Julie

Julie

Socialfaglig koordinator og teamansvarlig

Uddannelse
Bachelor i uddannelsesvidenskab, Kandidat i pædagogisk psykologi

Kompetencer
Børns udvikling og identitetsdannelse, forandringsarbejde, koordination, planlægning, evaluering, analyse, metodeudvikling.

Lisbeth4

Lisbeth

Socialfaglig koordinator

Uddannelse
Socialrådgiver, multisystemiskterapeut (MST), efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Kompetencer
Børn og unges adfærd og trivsel, forældrerettet tilgang herunder kommunikation og konflikthåndtering, koordination, metodeudvikling, kvalitetssikring.

Katja

Katja

Socialfaglig koordinator

Uddannelse
Folkeskolelærer, Kandidat i uddannelsesvidenskab

Kompetencer
Børn og unge med psykiske diagnoser, skolefravær, arbejdsmarkedsrelateret undervisning, sundhedsformidling, hverdagsmestring.

Huda

Huda

Udviklingskonsulent

Uddannelse
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Kompetencer
Sundhedsfaglig viden, undervisning i sundhed og hverdagsmestring, beskæftigelsesrettet undervisning, evaluering.

Line

Line

Kontor- og kommunikationsmedarbejder

Uddannelse
Bachelor i professional media graphics, MSc i IT: design, kommunikation og medier

Kompetencer
Kommunikation, administration, sociale medier, markedsføring, grafisk design.

PC

PC

Projektudvikler

Uddannelse
Fritidspædagog

Kompetencer
Kriminalitetstruede unge, konflikthåndtering, forfatter, foredragsholder, projektledelse, netværksopbygning, 30 års erfaring med ledelse af Gøglerskolen.

Ancuta

Ancuta

Familiekonsulent

Uddannelse
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Kompetencer
Børn med psykiske diagnoser, unge med psykiske udfordringer, kommunikation mellem forældre, arbejdsmarkedsrelateret undervisning, sundhedsformidling, hverdagsmestring.

Erika

Erika

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver, Pædagogassistent

Kompetencer
Spædbørn, børn i krise, kontaktperson for unge, samarbejde med plejeforældre, forældre med psykiske udfordringer.

Iman

Iman

Familiekonsulent

Uddannelse
Pædagog

Kompetencer
Skolefritid, kontakt person, grænsesætning, konflikthåndtering, spædbørn, udsatte børne og unge, skole fravær, kommunikation mellem forældre.

Jette

Jette

Familiekonsulent

Uddannelse
Pædagog

Kompetencer
Spædbørn, børn med funktionsnedsættelse, kontaktperson for unge, konflikthåndtering, kommunikation for og mellem forældre.

Kathrine

Kathrine

Familiebehandler

Uddannelse
Pædagog, Familiebehandler

Kompetencer
Børn med psykiske diagnoser eller tilknytningsudfordringer, børn i krise, skolefravær, konflikthåndtering til forældre.

Marieta

Marieta

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver, Kandidat i socialt arbejde

Kompetencer
Anbragte børn, børn i krise, forældre med psykiske udfordringer, voldsramte forældre, samarbejder omkring anbragte børn og hjemgivelse.

Marwa

Marwa

Familiekonsulent

Uddannelse
Bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk

Kompetencer
Børn i krise, forældre med psykiske udfordringer, voldsramte, og konflikthåndtering, kommunikation mellem forældre.

Martin

Martin

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver

Kompetencer
Børnefaglige undersøgelser, anbragte børn, overvåget samværskonsulent, konflikthåndtering, kriminalitetstruede unge.

Rebecca

Rebecca

Pædagogisk konsulent

Uddannelse
Pædagog

Kompetencer
Børn med funktionsnedsættelse eller psykiske diagnoser, misbrugsproblematikker, psykiske udfordringer, neuropædagogik, neuropsykologi.

Shukuru

Shukuru

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver

Kompetencer
Motiverende samtaler, kontaktperson for unge, beskæftigelsesarbejde, udarbejdelse af rehabiliteringsforberedelse.

Sozdar

Sozdar

Familiekonsulent

Uddannelse
Skolelærer, Bachelor i tolkning

Kompetencer
Anbragte børn og unge, uledsagede unge, radikalisering, kontaktperson for unge.

Suhad

Suhad

Familiebehandler

Uddannelse
Folkeskolelærer

Kompetencer
Børn med funktionsnedsættelse, skolefravær, kontaktperson for unge, kommunikation og konflikthåndtering mellem forældre

Ziba

Ziba

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver

Kompetencer
Skolefravær, psykiske udfordringer, stofmisbrug, kontaktperson for unge, kriminalitetstruede unge.

Ømer

Ømer

Familiekonsulent

Uddannelse
Socialrådgiver

Kompetencer
Skolefravær, psykiske udfordringer, stofmisbrug, kontaktperson for unge, kriminalitetstruede unge.